Tel: +86-571-88357626
Fax: +86-571-88357626
Mb: +86-186 5886 2717
Contact:TONG HUIPING
Email: tonghping@163.com
Products You are here: Home >Products
 
Bearing Carrier

 

Series Description  Part No. 
DG 15 Blank Bearing Carrier  302-7300-100 NA1687
DG 20 Motor Bearing Carrier Blank  308-7300-100  
Pump Bearing Carrier With Common Passage  308-7363-100  
DG 25 Pump Bearing Carrier With Common Passage  303-7383-100  KB1687-1
Motor Bearing Carrier Blank  303-7300-100  KB1687
DG 30/31 Motor Bearing Carrier Blank  312-7740-100  312-7300-100  VA1687
Pump Bearing Carrier With Common Passage  312-7723-100  VA1687-11
DG 37 Common Passage Bearing Carrier  305-7000-100  
Blank Bearing Carrier  305-7300-100  JA1687
DG 50/51 Motor Bearing Carrier Blank  313-7740-100  TA1687
Pump Bearing Carrier With Common Passage  313-7723-100  TA1687-11
DG 75/76  Motor Bearing Carrier Blank  316-7740-100  ZA1687
Pump Bearing Carrier With Common Passage  316-7723-100  YA1687-11
DG 315 Bearing Carrier 1 Outlet Without Bushing  326-7100-100  HPN-198
Bearing Carrier 1 Outlet With Bushing  326-7600-100  
Bearing Carrier 2 Outlet Without Bushing  326-7300-100  HPN-199
Bearing Carrier 2 Outlet With Bushing  326-7800-100  
DG 330 Bearing Carrier Blank With Bushing  324-7700-100  324-7800-100        VA-11
Bearing Carrier 1 Outlet Without Bushing  324-7100-100  
Bearing Carrier 1 Outlet With Bushing  324-7600-100  324-7611-100         VA-11-1
Bearing Carrier 2 Outlet Without Bushing  324-7300-100  
Bearing Carrier 2 Outlet With Bushing  324-7800-100  324-7823-100        VA-11-2
330/315 Bearing Carrier Cw Without Bushing  324-3050-100  
330/315 Bearing Carrier Cw With Bushing  324-3150-100  
330/315 Bearing Carrier Ccw Without Bushing  324-3060-100  
330/315 Bearing Carrier Ccw With Bushing  324-3160-100  
DG 350 Bearing Carrier Blank Without Bushing  323-7200-100  TA-11
Bearing Carrier Blank With Bushing  323-7700-100  
Bearing Carrier 1 Outlet Without Bushing  323-7100-100  TA-11-1
Bearing Carrier 1 Outlet With Bushing  323-7600-100  
Bearing Carrier 2 Outlet Without Bushing  323-7300-100  TA-11-2
Bearing Carrier 2 Outlet With Bushing  323-7800-100  
350/315 Bearing Carrier Cw Without Bushing  323-3050-100  
350/315 Bearing Carrier Cw With Bushing  323-3150-100  
350/315 Bearing Carrier Ccw Without Bushing  323-3060-100  
350/315 Bearing Carrier Ccw With Bushing  323-3160-100  
DG 365 Bearing Carrier 1 Outlet Without Bushing  322-7100-100  YA-11-1
Bearing Carrier 1 Outlet With Bushing  322-7600-100  
Bearing Carrier 2 Outlet Without Bushing  322-7300-100  YA-11-2
Bearing Carrier 2 Outlet With Bushing  322-7800-100  
Motor Bearing Carrier Blank Without Bushing  322-7200-100  YA-11
Motor Bearing Carrier Blank With Bushing  322-7700-100  
365/330 Bearing Carrier Cw Without Bushing  322-3050-100  
365/330 Bearing Carrier Cw With Bushing  322-3150-100  
365/330 Bearing Carrier Ccw Without Bushing  322-3060-100  
365/330 Bearing Carrier Ccw With Bushing  322-3160-100  

Close
COMPANY: HANGZHOU WEIWEN HYDRAULIC TECHNOLOGY CO., LTD
ADD: Room 2318 Units one building, Xingguang international Plaza, #228 Jiangnan Road, Changhe Street, Binjiang Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, China